Titmateg- מערכות בית חכם מתקדמות

חשמל סולארי

חשמל סולארי הוא חלופה ירוקה, נקייה וחסכונית לחשמל שמספקות חברות החשמל, שהופכת נפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות אצל משקי בית רבים.

חשמל סולארי  –  יתרונות וחסרונות

חשמל סולארי ידוע כמקור אנרגיה מתחדשת שהוא נקי ובטוח, אינו מזהם את הסביבה ומאפשר לכם לחסוך בהוצאות החשמל.

לצורך ייצור חשמל סולארי דרושה מערכת סולארית שמורכבת מלוחות סולאריים, ממיר מתח שהופך את האנרגיה הסולארית לזרם חשמל ושעון חשמל, שמאפשר לכם לדעת כמה חשמל ייצרה המערכת.

 

חשמל סולארי – מה דרוש להפקתו  

מערכת להפקת חשמל סולארי ניתנת להתקנה על כל שטח, כולל חצר אחורית ועל כל סוג של גג, אבל כדי לייצר חשמל סולארי שמאפשר חסכון של מאות ואלפי שקלים בשנה, דרוש שטח פנוי בגודל של 60 מטר רבוע ומעלה.

בנוסף, יש לוודא שהשטח חשוף לקרני השמש ושהלוחות הסולאריים מוצבים כך שאין עליהם צל של עצים או מבנים והם מוגנים ממפגעים כמו ענפי עצים שעלולים לשרוט את הלוחות או רוחות חזקות.

יתרון: זמינות לאורך שנים 

מאחר ואנרגיית השמש היא אנרגיה זמינה שאינה מתכלה, המגבלה היחידה על משך הזמן שבמהלכו ניתן לייצר חשמל סולארי היא אורך החיים של המערכת הסולארית עצמה.

יחד עם זאת, ההערכה היא כי לוחות סולאריים יכולים להחזיק מעמד עד 30 שנה, במיוחד לאור התקדמות הטכנולוגיה שמאפשרת הכנסת שיפורים וחידושים למערכת ולוקחת בחשבון גם ימים שאין בהם שמש.

 יתרון: חסכון ורווח כלכלי

ייצור חשמל סולארי הוא כדאי במיוחד לאור ריבוי ימי השמש בארץ, גם בעונת החורף והסתיו.

מעבר ליתרון הברור של חסכון בהוצאות החשמל הביתי שלכם, במידה ואתם מייצרים יותר חשמל סולארי ממה שאתם צורכים בבית, ניתן למכור אותו לחברת החשמל, על פי תעריפים קבועים מראש.

הכנסות אלה פטורות ממס הכנסה, עד לסכום מסוים שאותו יש לוודא מול רשויות המס והן גם פטורות מדיווחים למס ערך מוסף, כך אתם יוצאים מרוויחים בכל מקרה.

 

יתרון: שילוב עם בית חכם

חשמל סולארי

במידה ויש לכם מערכות חשמל חכם או מערכות בית חכם, שילוב החשמל הסולארי עם מערכות אלה מאפשר לכם חסכון נוסף בעלויות החשמל.

באמצעות מערכת בית חכם, תוכלו לתכנת הפעלה של מכשירי חשמל לשעות שבהן הלוחות מייצרים מספיק חשמל סולארי כך שהפעלת המכשיר

ים תתבצע רק באמצעות החשמל הסולארי ולא תצטרכו להשתמש בחשמל מחברת החשמל.

 

חשמל סולארי – חסרון: עלויות

אחד החסרונות הבולטים של ייצור חשמל סולארי ביתי הוא העלות הכרוכה בהקמת המערכת הסולארית והעובדה שהוא אפשרי רק כאשר השמש זורחת.

יחד עם זאת, ההשקעה היא חד פעמית והיא מחזירה את עצמה תוך מספר שנים מועט.

בנוסף, ניתן לרכוש סוללות סולאריות שאוגרות את אנרגיית השמש ומאפשרות להשתמש בחשמל הסולארי גם בשעות הערב והלילה.

Exit mobile version